Υαλοκεραμική


 

Για τις υαλοκεραμικές εργασίες επιλέξαμε το σύστημα ips empress®2 το οποίο έχει τις περισσότερες ενδείξεις από όλα τα υαλοκεραμικά συστήματα. Κατασκευάζονται όψεις, ένθετα, επένθετα και στεφάνες οπίσθιων, καθώς και γέφυρες έως την περιοχή του πρώτου γομφίου.

 

 

Χρησιμοποιώντας το υλικό διαστρωμάτωσης ips eris για το empress®2, πετυχαίνουμε καλύτερη φωτοδιαπερατότητα, φωτοαντανάκλαση και ιδανική ομοιομορφία χρώματος με τα φυσικά δόντια. Η ips eris είναι χαμηλής τήξεως, δεν εισχωρεί σε μεγάλο βαθμό στον πυρήνα με συνεχή ψησίματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη αντοχή. Επίσης οι αποτριβές της είναι όμοιες με τις αδαμαντίνης.


 

 


WEB MEDIA DESIGN AND HOSTING BY E-COMMERCE LTD.